Natu​ro

VBAG

VBAG staat voor "Integratieve gezondheidszorg voor iedereen".
Wij zijn een beroepsvereniging voor zelfstandige, professionele beroepsbeoefenaars van natuurlijke geneeswijzen.

Sinds 1984 zorgt VBAG (destijds stond de afkorting voor Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijzen) in uw belang dat de kwaliteit van haar leden gewaarborgd blijft en dat zij mee professionaliseren in de ontwikkelingen van deze tijd. Door middel van o.a. strenge selectiecriteria waaronder opleiding (uitgangspunt is dat de aangesloten therapeuten zijn opgeleid op hbo-niveau), een registratiesysteem, beroepscode, een klacht- en tuchtregeling, de verplichte bij- en nascholing en de intervisie/ intercollegiale toetsing, is in de loop der jaren een bestand van bekwame en deskundige natuurgeneeskundigen opgebouwd. Deze eisen waarborgen blijvend de kwaliteit van onze leden. Bovendien kunnen we als beroepsvereniging zo een (pro-)actieve rol spelen op het gebied van de integratieve gezondheidszorg.

Voorts spannen wij ons in om de natuurgeneeskunde een vaste plek in de gezondheidszorg te geven en zoeken wij actief het overleg met andere beroepsverenigingen, zorgverzekeraars en andere relevante partijen. Het gevolg hiervan is dat wij nu de grootste beroepsvereniging binnen de integratieve gezondheidszorg in Nederland zijn.

Voor meer informatie als patiënt/ cliënt kunt u kijken op de website: https://vbag.nl

In verkeer met mijn patiënten/ cliënten gelden de (algemene) bepalingen, de beroepscode en de Klacht en tuchtregeling van de VBAG / RBCZ / TCZ.

Binnen Praktijk Naturo gelden algemene voorwaarden. Door op onderstaande link te klikken, krijgt u de algemene voorwaarden te zien.

Link naar de algemene voorwaarden
Link naar de behandelovereenkomst volwassenen/ AVG
Link naar de behandelovereenkomst kinderen/ AVG
Link naar de privacy verklaring