Natu​ro

Paragnostisch consult

Tijdens een paragnostisch consult krijgt u van mij, met hulp van bovenaf, antwoorden op de vragen die u stelt.
Dat betekent dat ik via een foto of helderziende- en wetende waarnemingen ernaar zal streven om uw vragen te beantwoorden.
Dit kunnen vragen zijn over allerlei onderwerpen uit het verleden, heden of de toekomst.

Op de foto’s die u meeneemt, van u zelf of van anderen, dient de persoon in kwestie met zijn of haar gezicht duidelijk zichtbaar op te staan.
Het liefste alleen, om te voorkomen dat er antwoorden gegeven worden over de andere persoon op de foto.
Er zal door mij altijd (energetisch) toestemming gevraagd worden of de foto gelezen mag worden,
ook als dit een foto is van een overleden dierbaar persoon.
Het kan voorkomen dat de foto niet gelezen mag worden of dat bepaalde informatie over iemand niet gegeven mag worden.
Dit zal ik ook zo met u delen tijdens het paragnostisch consult.

Psychometrie consulten (aan de hand van voorwerpen) zijn ook mogelijk.
Ik maak dan contact met betreffende persoon van het voorwerp en zal vertellen wat er naar voren komt aan informatie.