Natu​ro

Energetische natuurgeneeskunde

Als Energetisch Natuurgeneeskundig Therapeut diagnosticeer en werk ik volgens de Psycho Neuro Immunologie (PNI).
Ziek-zijn kan voortkomen uit velerlei oorzaken; zoals positieve en negatieve factoren van het milieu waar in een mens in de breedste zin des woord leeft en zich bevindt.
Dit betekent dat alle systemen: de Psyche (geest), het Neurologische systeem (zenuwstelsel), het Endocrinum (hormonale stelsel) en het Immuunsysteem (afweersysteem) voortdurend met elkaar communiceren. Samen PNI genaamd.

Het fysiologische optimum is mijn wetenschappelijke referentiekader!
Het kader zoals het lichaam en alle organen en orgaanstelsels in gezondheid horen te functioneren.
In het afnemen van de anamnese beluister ik bij de patiënt in hoeverre er optimum van fysiologie aanwezig is.
Bij klachten kijk ik in hoeverre deze wijzen op verstoringen van deze optima.
Hoe verder een orgaan of orgaansysteem in functie afstaat van het optimum, hoe zieker een orgaan of het lichaam is.
Alle organen werken samen, dus als één orgaan niet goed functioneert, heeft dat gelijk consequenties voor andere systemen.
Tegelijkertijd is het PNI optimum mijn streven in de behandelingen die ik bij de patiënt toepas.
Om de patiënt weer naar deze optima van fysiologisch functioneren, oftewel een optimale gezondheid én welzijn, te krijgen.

De reguliere geneeskunde is veelal gericht op symptoombestrijding.
Symptomatologie is het gericht zijn op het laten verdwijnen van een symptoom of klacht, zonder dat de onderliggende oorzaak wordt bestreden, zodat er vaak geen werkelijk herstel en blijvend welzijn optreedt.
Als energetisch geneeskundige volgens de PNI werk ik, indien mogelijk, altijd gericht op de oorzaak, zodat er ook werkelijk een blijvend herstel kan optreden en de patiënt weer autonoom en gezond kan functioneren.

Voor veel mensen lijkt het inmiddels zo te zijn, dat het niet goed functioneren van het lichaam en het hebben van vele klachten, erbij schijnt te horen.
Denk maar aan menstruatie klachten, bijna alle meisjes en vrouwen hebben er last van… en toch hoort dit niet zo te zijn.
Dit accepteren van klachten in plaats van het gezond en zonder problemen kunnen functioneren, komt omdat de reguliere geneeskunde deze optima van fysiologie volgens de PNI niet kent en beheerst, hoe vreemd dit ook klinkt.
Veel gezondheidsnormen zijn vervaagd en hierdoor lijkt het niet functioneren van organen en systemen soms normaal voor patiënten.
Ik sluit af met een wetmatigheid, waardoor u hopelijk uw lichaam serieus neemt en streeft naar een optimale gezondheid.

Een natuurgeneeskundige wet is:
Alles wat het goed doet in mijn lichaam voel ik niet en daar ben ik dus niet mee bezig.
Alles wat pijn of ongemakkelijk voelt is een signaal van mijn lichaam, een vraag voor hulp.