Natu​ro

Regressie - reïncarnatietherapie

Regressie betekent eigenlijk alleen maar: terug in de tijd. En ieder probleem is ergens ‘terug in de tijd’ begonnen, heeft een oorsprong, een begin. Dit begin kan liggen in een situatie zes maanden geleden, of in de vroege jeugd, tijdens de geboorte, vóór de geboorte (in de baarmoeder) of op een moment dat je minder of niet bewust bent (onder narcose, bij een coma, een ongeluk, een schok enzovoorts).
De oorsprong kan zelfs liggen in een of meerdere vorig levens, waardoor regressietherapie zich verdiept tot reïncarnatietherapie. Met reïncarnatietherapie is het mogelijk je vorige levens te herinneren. Niet iedereen zal zover terug hoeven gaan, maar het kan dus wel.

Regressie-reïncarnatietherapie is een intensief, veelal kort proces van individuele psychotherapie. Intensief, omdat gedurende een sessie van max. 2 uur het probleem niet alleen mentaal, maar ook fysiek en emotioneel wordt benaderd en herbeleefd.
Alle informatie van vorige levens is opgeslagen in je ziel. Een vorig leven heeft altijd invloed op het leven van nu. Psychotherapeutisch werken d.m.v. reïncarnatie op zielen niveau verandert de lading op je ziel en is van invloed op het leven van toen en alle andere levens. Het gaat ook verder dan alleen je eigen leven wat je verandert, het verandert ook vaak het leven van de mensen om je heen.

Reïncarnatietherapie is kort, omdat veelal na enkele sessies verbetering optreedt door het inzicht dat is verkregen in de oorzaak van het probleem: sommige cliënten komen maar een paar keer, waarna ze zelf weer verder kunnen. Het inzicht dat in de sessies wordt bereikt, versterkt je zelfvertrouwen en leidt tot verandering in je manier van denken, voelen en handelen.

Het verleden kun je niet veranderen, wel je kijk daarop met alle hernieuwde inzichten en de gevolgen daarvan op je huidige leven.