Natu​ro

Relatie en communicatie therapie 

Relatietherapie is een verzamelnaam voor alle vormen van psychotherapie die erop gericht zijn om relationele problemen tussen partners op te lossen.
In iedere relatie komen spanningen, ergernissen en ruzies voor; dit is normaal en hoeft niet te duiden op een ongezonde of falende relatie. Wanneer partners echter in hun relatie tegen problemen oplopen waar zij zelf niet meer uit komen, staan zij voor de keus om ofwel de relatie te beëindigen, of hulp van buitenaf in te schakelen.
Samen met beide partners brengt de therapeut de problemen in de relatie van het paar dan in kaart. Vervolgens gaat men tijdens de relatie en communicatie therapie op zoek naar mogelijke oplossingen voor deze relationele problemen. Dit gebeurt doorgaans door middel van gesprekken tijdens therapiesessies waaraan beide partners deelnemen.
Hieruit kunnen onder andere nieuwe omgangspatronen en betere communicatie voortkomen, waardoor de neerwaartse spiraal doorbroken wordt en de relatie weer voor beide partners bevredigend wordt.
De relatietherapeut biedt echter geen kant en klare oplossingen; beide partners zullen energie moeten steken in zichzelf en hun relatie om de relatietherapie te laten slagen.

Vaak wordt relatietherapie ingezet als laatste strohalm: de partners staan eigenlijk al op het punt om uit elkaar te gaan, maar geven de relatie door middel van therapie nog een laatste kans. Echter, hoe langer men wacht met het aanpakken van een moeizame relatie, hoe complexer de problemen worden.
Als partners elkaar moeten of willen loslaten, dan is dat zo, dan is die weg samen ten einde. Maar dit zou dan wel met respect voor elkaar gedaan moeten worden, zodat de relatie met elkaar ook echt klaar is. Er dienen geen losse eindjes meer te zijn, want die halen je altijd weer in, ook als er een nieuwe relatie is.
In het geval van loslaten, kan de therapeut het paar begeleiden om dit proces zo soepel en respectvol mogelijk te laten verlopen. Een harmonieuze afsluiting van een relatie is zeer belangrijk, zeker als er kinderen in het spel zijn.
Daarbij, ook uit mijn eigen leven, heb ik geleerd, dat je als partners kunt scheiden, maar als er samen kinderen zijn, kun je als ouders niet scheiden en zal je moeten leren samen door een deur te kunnen in het belang van de kinderen.

De meeste relatie problemen komen voort uit stroeve communicatie: men heeft niet geleerd óf afgeleerd om op een prettige plezierige manier met elkaar te praten en te onderhandelen.
De partners vervreemden van elkaar, zijn niet meer elkaars beste maatje en er ontstaat onvrede, er zijn ruzies of conflicten. Terwijl in de relatietherapie vaak blijkt dat men nog wel van elkaar houdt en elkaars aandacht zoekt, weet men niet meer hoe die aandacht te geven en te krijgen.

In tijden van drukte, overbelasting, problemen op het werk, financiële zorgen, staat de partnerrelatie vaak niet meer in de prioriteiten top 3, waar hij eigenlijk zou moeten staan.
Bij een relatie die goed loopt, voelen partners zich veel sterker, gelukkiger, gezonder en “zitten ze lekkerder in hun vel”. Als er kinderen zijn, varen deze wel bij een goede sfeer, bij ouders die samen op 1 lijn zitten en is de relatie van ouders een voorbeeld model als deze van elkaar houden.

De focus van de therapeut is om de relatie naar een beter niveau te krijgen. De oorzaken van de problemen worden naar voren gebracht en de partners krijgen nieuwe communicatie regels aangeleerd.
Samen met beide partners werken we aan een prettige en plezierige communicatie, openheid en eerlijkheid, positieve onderhandelingen, intimiteit en verbeterde seksualiteit, voldoende tijd voor elkaar en worden daar waar nodig prioriteiten herzien.

Als therapeut ben ik onbevooroordeeld en onpartijdig, daar waar nodig spiegel ik diegene die feedback nodig heeft om tot een ander denk en gedragspatroon te komen.
Het kan ook voorkomen dat de therapeut voorstelt om één van de partners tijdelijk apart in therapie te laten gaan waarna er verder gegaan wordt met relatie therapie.
De ervaring is: hoe groot de conflicten ook zijn, als er nog voldoende liefde voor de ander is en beide partijen zijn bereid te werken aan zichzelf en aan een prettigere relatie, dan komt het echt wel goed met de nodige handvaten om het anders te kunnen doen.