Praktijk informatie

VBAG

VBAG Praktijk voor Energetische Natuurgeneeswijzen Naturo is aangesloten
bij de VBAG.
De afkorting VBAG staat voor Vereniging ter Bevordering van
Alternatieve Geneeswijze.
Dit is een beroepsvereniging voor zelfstandige,
professionele beroepsbeoefenaars
van natuurlijke geneeswijzen.
Sinds 1984 zorgt de VBAG in uw belang dat de kwaliteit van haar leden gewaarborgd blijft en dat zij mee professionaliseren in de ontwikkelingen van deze tijd.
Door middel van o.a. strenge selectiecriteria waaronder opleiding, een registratiesysteem, beroepscode, een klacht- en tuchtregeling en de verplichte bij- en nascholing, is in de loop der jaren een bestand van bekwame en deskundige natuurgeneeskundigen opgebouwd.

Voorts spant de VBAG zich in om de natuurgeneeskunde een vaste plek in de gezondheidszorg te geven en zoeken zij daartoe actief het overleg met beroepsverenigingen, zorgverzekeraars en andere relevante partijen.
Een therapeut die aangesloten is bij de VBAG, voldoet aan een groot aantal kwaliteitswaarborgen, denk daarbij aan opleiding (hbo nivo), bij- en nascholing, het afleggen van de beroepseed of belofte, praktijkvoering (en -vaardigheid), patiëntencontact en een aantal verplichte persoonsgebonden gegevens, verklaringen en registraties.

In verkeer met mijn patiënten/ cliënten gelden de bepalingen, de beroepscode en de Klacht en tuchtregeling van de VBAG / RBNG / TBNG.

RBNG       TBNG

Voor meer informatie wil ik u doorverwijzen naar de website van de VBAG: www.vbag.nl

Verzekering
Graag zou ik hier een overzicht willen tonen waarop u precies kunt zien voor welke vergoeding u in aanmerking komt.
Helaas is dat onmogelijk, omdat het vergoedingenbeleid van de zorgverzekeraars constant verandert.

Vergoedingen
Natuurgeneeskunde valt bij de ziektekostenverzekeraars onder de aanvullende verzekering.
Als u een aanvullende verzekering heeft, is vergoeding (geheel of gedeeltelijk) van het consult meestal mogelijk.
Om te weten of u voor vergoeding in aanmerking komt, raad ik u aan de polis goed te bestuderen of te informeren bij de zorgverzekeraar. Coöperatie VGZ vergoed alleen curatieve behandelingen.
Het uitschrijven van declaraties gebeurt uitsluitend op uw eigen naam (dus niet op naam van familieleden, vrienden, e.d.).

Betaling
Binnen de praktijk kunt u alleen contant betalen. Er bestaat geen mogelijkheid tot pinnen.
Indien u de rekening van het consult wilt overmaken per bank/giro, kan dit in overleg met de therapeut en overgemaakt worden op dezelfde dag dat het consult heeft plaats gevonden.

Afmelden
Afmelden van consulten uitsluitend telefonisch, of via het inspreken van het antwoordapparaat of voicemail.
Indien u bij verhindering van de afspraak tenminste 48 uur van te voren annuleert, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.

Algemene voorwaarden
Binnen Praktijk Naturo gelden algemene voorwaarden. Door op onderstaande link te klikken, krijgt u de algemene voorwaarden te zien.
Algemene Voorwaarden

Mobiele telefoon
Graag wil ik u verzoeken om tijdens het consult uw mobiele telefoon uit te schakelen
(alleen het stil zetten van de mobiele telefoon is niet voldoende).
Dit om zo min mogelijk last te hebben van straling binnen het praktijkgebouw wat uw helingsproces ten goede komt.
Indien u door dringende omstandigheden uw mobiele telefoon wel aan moet laten staan,
dan overleg dit van te voren svp met de therapeut.

Parkeren
Parkeren kunt u voor de deur. Er is parkeerruimte voor een aantal auto’s op onze eigen inrit.
Parkeer uw auto zo ver mogelijk naar voren, zodat anderen ook nog gebruik kunnen maken
van de parkeergelegenheid.

Huisbezoeken of ziekenhuisbezoeken
Indien het voor u niet mogelijk is om de praktijk te bezoeken, is een behandeling/ consult bij u thuis of in het ziekenhuis ook mogelijk.
Naast de kosten voor de behandeling, worden de reiskosten berekend a € 0,19 cent per kilometer
voor de heenreis vanaf de praktijk en de terugreis vanaf uw bestemming.
Tevens wordt er een bedrag van € 10,00 per uur geteld, naast de kosten voor de behandeling,
daar het gaat om een extern bezoek.